Ansøgning om patent

Introduktion

Elektronisk ansøgning om patent

Her kan du udfylde formularen for ansøgning om patent i Danmark.

Ansøgningsgebyret er på 3.000,00 DKK, og det omfatter op til 10 krav. Krav udover 10 medfører gebyrtillæg på 300 DKK pr. krav.

For at vi kan starte behandling af din ansøgning skal du som minimum indlevere:

  • Navn og adresse på alle ansøgere og opfindere
  • Erklæring om ret til opfindelse eller overdragelseserklæring (bilag)
  • Opfindelsens titel
  • Dokument kun indeholdende krav for opfindelsen (bilag)
  • Dokument kun indeholdende beskrivelse af opfindelsen (bilag)
  • Evt. dokument med tegninger
  • Dokument kun indeholdende sammendrag af opfindelsen (bilag)

Har du husket alt? – se evt. vejledning til patentansøgning her.

Når du har indtastet oplysningerne, får du mulighed for at gennemse din ansøgning, inden du sender den. Vi vil gå i gang med at behandle din ansøgning, så snart vi har modtaget den, og vi har registreret din betaling.

Du kan altid gå frem og tilbage mellem fanebladene og rette dine indtastninger. Hvis du skal vedhæfte yderligere dokumenter til ansøgningen, kan du gøre dette på fanebladet Bemærkninger.

Din ansøgning er indleveret, når du har valgt en af mulige betalingsformer og du får vist bekræftelsen på fanebladet Kvittering. Her kan du downloade kvitteringen med en kopi af din ansøgning i pdf-format.

Hvis du har spørgsmål til udfyldningen af ansøgningen, er du velkommen til at ringe til vores Kundecenter, inden du sender ansøgningen. Vær opmærksom på, at din ansøgning ikke kan ændres, når først du har sendt den.

 
Vejledning
Ansøger kan være et firma eller en privat person. Hvis du angiver et registreret selskab som ansøger, skal du også udfylde cvr-nummeret. Hvis der er flere ansøgere, sender vi vores brev til Ansøger 1. Hvis du ønsker en anden brevmodtager end ansøger, kan du angive det under fanebladet bemærkninger.
Ansøger
Ansøger 1
Firma valgfrit
CVR valgfrit
Fornavn valgfrit
Efternavn valgfrit
Adresse

Postnummer / By
 
Land
Telefon
Telefax valgfrit
E-mail
Opfinder
Opfinder 1
Jeg/vi erklærer at ansøger har fået overdraget retten til opfindelsen, og at opfinderen er informeret om at der søges patent på opfindelsen :

  ved aftale dateret :
  i kraft af ansættelsesforhold
  ved succession
  andet, angiv  
   
Fornavn
Efternavn
Adresse

Postnummer / By
 
Land
Telefon valgfrit
Telefax valgfrit
E-mail valgfrit
Fuldmægtig
Angiv eventuelt eget referencenummer
 
Ansøgningens titel
Angiv titel for opfindelsen (maksimalt 255 karakterer). Hvis titlen er over 255 karakterer skal du skrive den i bemærkningsfeltet.
Videreførsel af international ansøgning

Er ansøgningen en videreførsel af en international ansøgning (PCT)?Deling eller udskillelse

Er ansøgningen fremkommet ved deling eller udskillelse?Biologisk materiale
Ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, som angivet i patentlovens § 8a, stk. 1.
Nej, ansøgningen omfatter ikke deponering af biologisk materiale
Ja, ansøgningen omfatter deponering af biologisk materiale
Sekvensliste
Hvis opfindelsen angår sekvenser på ti eller flere nucleotider eller fire eller flere aminosyrer, skal du indlevere en sekvensliste. Sekvenslister skal udformes i overensstemmelse med en særlig standard. Det er muligt at tilføje en sekvensliste til indleveringen under fanebladet bilag.
Nej, ansøgningen omfatter ingen sekvensliste
Ja, ansøgningen omfatter en sekvensliste
 
På hvilket sprog indleverer du ansøgningen
Du kan indlevere din ansøgning på dansk eller engelsk. . Hvis ansøgningen indleveres på et andet sprog, kan styrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse til dansk eller engelsk
Indleveres på dansk
Indleveres på engelsk
Indleveres på et andet sprog
Hvilket sprog ønsker du svar på
Du kan få svar på dansk eller engelsk
Sagsbehandlingen ønskes foretaget på dansk
Sagsbehandlingen ønskes foretaget på engelsk
Nyhedsundersøgelse hos international myndighed (ITS)
Du har mulighed for at få foretaget en ekstra nyhedsundersøgelse hos en international myndighed. Du skal betale særskilt gebyr.
Jeg ønsker ikke en ekstra nyhedsundersøgelse
Ja, en ekstra nyhedsundersøgelse ønsker jeg foretaget hos Nordic Patent Institute
Ja, en ekstra nyhedsundersøgelse ønsker jeg foretaget hos Den Svenske Patentmyndighed
Ja, en ekstra nyhedsundersøgelse ønsker jeg foretaget hos Den Europæiske Patentmyndighed
 
Vejledning
Læs mere om prioritet i vores Guidelines for patenter
Prioritet
 
Vejledning

For at vi kan starte behandling af din ansøgning skal du som minimum tilføje følgende bilag:

  • Dokument kun indeholdende krav for opfindelsen (bilag)
  • Dokument kun indeholdende beskrivelse af opfindelsen (bilag)
  • Dokument kun indeholdende sammendrag af opfindelsen (bilag)

Bilag skal være i PDF format, med undtagelse af sekvensliste som skal være i TXT format. Hver fil må maksimalt fylde 10MB.

Bilag
  %
Dokumenttype Fil Format Størrelse
Ingen filer tilføjet
Angiv antallet af krav
Ønsker du en specifik figur publiceret sammen med sammendraget, angiv figurnummer
 
Vejledning
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen
Yderligere bilag
  %
Dokumenttype Fil Format Størrelse
Ingen filer tilføjet