Ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat

Introduktion

Elektronisk ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler eller lægemidler

Her kan du udfylde formularen for ansøgning om et supplerende beskyttelsescertifikat i Danmark.

Ansøgningsgebyret er på 3.000,00 DKK for et supplerende beskyttelsescertifikat.

For at vi kan starte behandling af din ansøgning skal du som minimum oplyse eller indlevere:

 • Navn og adresse på alle ansøgere
 • Grundpatentets nummer samt dets titel
 • Angivelse af det produkt, der søges beskyttet samt handelsnavn herfor
 • Dato og nummer for den første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark
 • Kopi af den første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark
 • Dato og nummer for den første markedsføringstilladelse for produktet i Fællesskabet
 • Kopi af den første markedsføringstilladelse for produktet i Fællesskabet eller meddelelse herom i officielt tidende

Har du husket alt?
Se vores Guidelines for Patenter.

Når du har indtastet oplysningerne, får du mulighed for at gennemse din ansøgning, inden du sender den. Vi vil gå i gang med at behandle din ansøgning, så snart vi har modtaget den, og vi har registreret din betaling.

Du kan altid gå frem og tilbage mellem fanebladene og rette dine indtastninger. Hvis du skal vedhæfte yderligere dokumenter til ansøgningen, kan du gøre dette på fanebladet Bemærkninger.

Din ansøgning er indleveret, når du har valgt en af mulige betalingsformer og du får vist bekræftelsen på fanebladet Kvittering. Her kan du downloade kvitteringen med en kopi af din ansøgning i pdf-format.

Hvis du har spørgsmål til udfyldningen af ansøgningen, er du velkommen til at ringe til vores Kundecenter, inden du sender ansøgningen. Vær opmærksom på, at din ansøgning ikke kan ændres, når først du har sendt den.

 
Vejledning
Ansøger kan være et firma eller en privat person. Hvis du angiver et registreret selskab som ansøger, skal du også udfylde cvr-nummeret. Hvis der er flere ansøgere, sender vi vores brev til Ansøger 1. Hvis du ønsker en anden brevmodtager end ansøger, kan du angive det under fanebladet bemærkninger.
Ansøger
Ansøger 1
Firma valgfrit
CVR valgfrit
Fornavn valgfrit
Efternavn valgfrit
Adresse

Postnummer / By
 
Land
Telefon
Telefax valgfrit
E-mail
Fuldmægtig
Angiv eventuelt eget referencenummer
 
Type af certifikat
Ansøgningen vedrører
Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
Supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler
Angiv Grundpatentets nummer (20 karakterer)
Grundpatentets titel
Angiv Grundpatentets titel (100 karakterer)
Produkt, der søges beskyttet
Beskriv produktet som søges beskyttet (300 karakterer)
Angiv handelsnavnet for produktet søges beskyttet (50 karakterer)
Første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark
Angiv nummeret på tilladelsen (30 karakterer)
Angiv dato for tilladelsen
Første markedsføringstilladelse i Fællesskabet
Angiv hvorvidt denne markedsføringstilladelse er den første i Fællesskabet.
Ja
Nej
Angiv identifikation af det produkt, der tilladt ifølge denne markedsføringstilladelse (40 karakterer)
Kopi af den første markedsføringstilladelse vedlagt som bilag
Angiv hvorvidt du vedlægger markedsføringstilladelse som bilag
 
På hvilket sprog indleverer du ansøgningen
Du kan indlevere din ansøgning på dansk eller engelsk. Hvis ansøgningen indleveres på et andet sprog, kan styrelsen kræve, at der indleveres en oversættelse til dansk eller engelsk
Indleveres på dansk
Indleveres på engelsk
Indleveres på et andet sprog
Hvilket sprog ønsker du svar på?
Du kan få svar på dansk eller engelsk
Sagsbehandlingen ønskes foretaget på dansk
Sagsbehandlingen ønskes foretaget på engelsk
 
Vejledning

For at vi kan starte behandling af din ansøgning skal du som minimum tilføje følgende bilag:

 • Kopi af første markedsføringstilladelse i Danmark (med produktresumé;)
 • Kopi af meddelelse i officiel tidende i anden stat i Fællesskabet vedr. markedsføringstilladelse eller kopi af første markedsføringstilladelse i Fællesskabet
 • Oversættelse heraf

Herudover kan du tilføje følgende bilag:

 • Fuldmagt
 • Oplysning om, hvor der er basis for produktet i grundpatentet
 • Oplysning om produktets identitet
Bilag
  %
Dokumenttype Fil Format Størrelse
Ingen filer tilføjet
 
Vejledning
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen
Eventuelle bemærkninger til ansøgningen
Yderligere bilag
  %
Dokumenttype Fil Format Størrelse
Ingen filer tilføjet